Vision

Vores klare vision med scenariet er at lave et kulturbaseret konflikt-scenarie.

Når vi siger kulturbaseret konflikt scenarie, mener vi et scenarie, hvor fokus er på de konflikter, der opstår når man smider en masse forskellige kulturer med vidt forskellige værdisæt og samfundssyn sammen i et lettere anarkistisk miljø og ser hvad der sker.

Settingen bliver sat op, så det fordre til, at deltagerne laver deres konflikter så offentlige som muligt og med størst mulige armbevægelser, så flest deltagere bliver inddraget.

Khypris – År 1 blev originalt sat til at foregå i Warhammer verdenen, der er blevet udbredt gennem den velbesøgte Krigslive serie. Dette er et meget bevist valg ud fra flere betragtninger:

-Warhammer verdens kulturer har alle en historisk parallel til noget vi kender i forvejen, og er derfor lettere at forholde sig til end mange andre fantasy universer.

-Alle der har været med til et Krigslive scenarie, har prøvet at spille i universet og endnu vigtigere, har udstyr man kan passe ind i scenariet. Det er vigtigt for os at det skal være så let, som muligt at deltage, i hvert fald på det kostume mæssige plan.

Selve Warhammer verdenen kan bedst betegnes som mørk lowfantasy, og vi vil prøve at fokusere på at gøre scenariet dystert og uretfærdigt.

Verdenen er ikke et rart og hyggeligt sted og de roller der befinder sig i den er ligeledes ubehagelig og korrupte på den ene eller anden måde. En dybere forståelse udover dette er ikke relevant på nuværende tidspunkt, men for os er det essensen af Warhammer settingen til dette scenarie.

Der bliver ikke lavet individuelle roller, men arrangører vil gerne stå klar til at brainstorme forskellige ideer til specielt negative relationer grupperne imellem. Det er vores erfaring, at de relationer folk selv planlægger, er dem, de rent faktisk også spiller på og får noget ud af til scenariet.

Vi ønsker, at det skal være så let som muligt at deltage. Hvis man f.eks. har været til Krigslive, burde man have noget grej liggende, der passer på en af de forskellige kulturer, ellers må man kunne låne noget.

Vi kører ud fra præmissen ”Vi vil hellere have awesome spillere i ok grej, end ok spillere i awesome grej” Dette er vores hovedpunkter: Vi er meget opmærksomme på ikke at ville alt og opnå intet, men rettere holde en klar vision, som alle kan involvere sig i og have en holdning til, så det ikke bliver et spil for de få, men derimod et spil, der rammer bredt til alle, der har lyst til at involvere sig.

Da vores største fokus punkt til scenariet er kulturbaseret konfliktspil, har vi selvfølgelig gjort os en masse tanker om hvad en god rollespilskonflikt er og hvor vigtigt det er at alle leger den samme leg under de forhold.

Disse tanker er inkorporeret i den måde de forskellige kulturer håndtere konflikter og uenigheder.å trods af at settingen er ond, dyster og uretfærdig og på trods af at vi skal spille konflikter og ubehagelige situationer igennem, så er scenariet i sidste ende lavet til at det skal være sjovt for alle at deltage i.

Det er meningen at vi vil give et scenarie, hvor der er gang i den, hvor der bliver udspillede dramatiske magtkampe og nedrige intriger, som vi kan mindes mange år frem.