Setting

Magtens Stad foregår i en mytisk middelalder setting, dvs. en middelalder inspireret verden, hvor sagn og overnaturlige fænomener rent faktisk findes og er virkelige.

I det lille kongerige mod nord har der hersket borgerkrig i flere år. To konger slås om at retten til kronen, hver især støttet af de forskellige stormandsslægter og deres væbnede folk og har efterladt et rige i ruin og hungersnød.

I et land præget af krig og stridigheder, står den gamle kongsstad, Lidris, som et bolværk mod ufred og fattigdom. Her har ingen af kongerne kunne få overtaget over den anden og i deres fravær er vokset en moderne og selvstændig by, der har vokset sig fed på at sælge til begge parter i den blodige borgerkrig.

En række velhavende handelsfamilier bevarer roen og økonomien og blandt nær og fjern tales, der om Lidris pludselige opblomstring og velstand, hvilket har gjort den til stor misundelse blandt dens naboer.

Ufred gavner dog ingen og det mægtige Kejserrige mod syd har indbudt de to stridende konger og deres allierede til forhandlinger og Lidris har åbnet sine porte for at gæste den begivenhed.

Kongerne og deres stormænd er dog uvidende om at Lidris og dens indbyggere ingen interesse har i nogen fredsaftaler og vil gøre alt for at forpurre en mulig aftale eller kompromis. Samtidig har mange års mord, borgerkrig og plyndring efterladt stormandsslægterne i et anspændt forhold, der blot venter på at eksplodere.