Økonomi

Til scenariet vil vi bruge en række forskellige mønter, veksler og genstande med en værdi. Der vil være mønter fra både De 13 Stater og Bretonnia, veklser fra Tilea og diverse andre.
Det betyder at Khypris vil være fyldt med masse af forskellige valutaer, der har en mere eller mindre fastlagt pris i forhold til hinanden og som hver især er yndet af hver deres kultur.
Vi håber selvfølgelig at det vil være med til at understøtte de anarkistiske tendenser i byen…

De Tretten Stater:
I De Tretten Stater bruger man Kobber Phenning, Sølv Skilling og Guld Kroner.
Der ud over så er det ikke unormalt at folk bruger “Halv-Kroner”. Altså en Guld Krone, der er klippet over i to dele og har en værdi af 5 Phenning. (lad venligst være med at gøre dette under scenariet)

Igennem generationer med borgerkrige, pest og alle mulige andre problemer, har Greverne blandet andre materialer i deres mønter. (f.eks tin i sølvmønterne)

Resultatet er at mønterne slet ikke er det samme værd som “i de gode gamle dage”

For tiden er deres indbyrdes forhold:

Sølv Skilling = 3 Phenning værd
Guld Kroner = 10 Phenning værd.

Bretonnia:
Bretonnia har ikke de samme problemer med illoyale undersåtter og grever der alle sammen vil bestemme.
Det er den Bretoniaske Konge der med hård hånd styre udmøntningen af en fælles valuta for hele kongeriget og det betyder at der ikke er de samme problemer med svingende værdier af mønterne.

De Bretonske riddere har to mønter som de regner i, eller mere korrekt, som Riddernes hushovmester, og skatteopkrævere bruger.

Ingen ridder med respekt for sig selv går op i penge eller forretning.

De to mønter er Sølv Ecú og Guld Ecú.
Deres indbyrdes forhold er 2 Sølv Edú til 1 Guld Ecú.

Tilea:
I Tilea har det længe været tradition at bruge veksler. De veksler som bruges i Khypris er udstedt af banken i den tileanske by Remas. Vekslerne er todelte, så den ene del bruges, og den anden del opbevares i banken sammen med den pålydende værdig i guld. Dette hjælper med at sikre at de har holdt deres høje værdi.

I Khypris bruges veksler med en værdi af Kvart Florin, Halv Florin, Hel Florin og Dobbelt Florin.

Andre:
Det er ganske muligt at der også vil komme andre mønter i spil. Men dette er dog ikke sikkert.
Hvis det sker vil denne side blive opdateret.

Oversigts skema:
For at møntsystemet ikke skal være alt for uoverskueligt, så har alle mønter en fast værdi i Phenning.
Dette gør at man reelt blot kan regne i Phenning og betragte en Søvl Ecú som en 6 phenning mønt.
Her er en komplet liste:

kobber “Phenning”: 1
Sølv “Skilling”: 3
“Kvart Florin”: 4
“Halv-Krone”: 5
“Sølv Ecú”: 6
“Halv Florin”: 8
Guld “Krone”: 10
“Guld Ecú”: 12
“Hel Florin”: 16
“Dobbelt Florin”: 32

Note: Vores forklaring om indholdet af ædelmetaller, mønternes størrelse og værdi hænger ikke logisk sammen.

F.eks en bretonsk Guld Ecú har et højere indhold af guld og er meget større end Guld Kronen, men den er kun 20% mere værd… Så en diskussion om dette vil ikke give så meget mening.