Vilkår

I forbindelse med din deltagelse til ”Korsfærd” er du indforstået med:

At Rollespilsforeningen Einherjerne og/eller arrangørgruppen ikke kan drages til ansvar for hverken fysiske, psykiske eller materielle skader, som du påfører dig selv eller andre.

Den danske lovgivning omkring euforiserende stoffer vil blive fulgt.

Det betyder, hvis vi tager folk i den slags, så vil de blive sendt hjem for egen regning.

Du accepterer, at der til scenariet vil blive taget billeder og film, som arrangørgruppen har fuld råderet over, og dermed har mulighed for at publicere, bl.a. på hjemmeside eller benytte det til reklamemateriale til kommende scenarier. Ønsker du ikke billeder af dig selv til scenariet offentliggjort, bedes du kontakte arrangørerne.

For at fremme kommunikationen imellem spillerne, vil dit navn og kontaktoplysninger blive delt med de andre spillere i din gruppe, og dit navn kommer til at fremgå af deltagerlisten på hjemmesiden.