Borgere

Alle borgere i Staden Lidris er klienter under et af Handelshusene, der giver dem ret til at handle og/eller drive håndværk i byen, og samtidig beskytter dem fra eventuelle fjender.
Som borger er man frit stillet til at spille stemningsroller, men vi vil selvfølgelig opfordre alle til at deltage i den overordnede konflikt og hjælpe deres respektive handelshuse i deres magtkamp.

Værende velstillede og velhavende lider borgerne i Lidris selvfølgelig under at mere vil have mere. Udover at det giver rig mulighed for masser af intern fjendskab, giver det også masser af rationale for at involvere sig i at ødelægge fredsforhandlingerne, samtidig med at man ødelægger det for sin nabo.

I den grad man lyster vil det være muligt at blive inddraget i mytiske plotlinjer.