Velkommen

“Efter en blodig borgerkrig i deres hjemland, blev de tabende stormænd forvist og måtte med kors i hånd søge nye områder i de hedenske Venderes rige. Efter en blodig krig mod venderne, er de kristne stormandsslægter nu sejrrige. Blandt venderne er kun de tilbage der valgte at samarbejde og lade sig kristne, frem for at dø.
Krigen er ovre, men stridighederne er ikke forbi, når stormandsslægterne mødes for at fordele magten.

Der er ikke jord nok til alle. Hvem skal lede det nye rige, og hvem er egentlig ven eller fjende når forhandlingerne går i gang?
Samtidig står de resterende venderæter med et valg. Skal de bejle til stormandsslægterne, og måske genvinde den status de havde engang, eller skal de følge deres traditioner og de stemmer der hvisker i skoven om de gamle guder?

Stormandsslægt eller venderæt, alle har mulighed for at forme deres egen skæbne til Korsfærd, når et nyt rige skal skabes fra asken.”

 

 

Velkommen til Einherjernes sommerscenarie 2019: Korsfærd.

Her på hjemmesiden finder du al information om Einherjernes sommerscenarie Korsfærd.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til vores mail: korsfaerd@gmail.com, eller følge med i vores Facebookgruppe. Vi glæder os til at høre fra jer.

Mange hilsner arrangørgruppen.