Kulturer

Den fulde kulturtekst vil blive offentliggjort d. 9. september.

Stormændene fra Dalen:

Dalen er et nordligt land, der minder meget om Danmark i højmiddelalderen. For et par generationer siden blev de kristne, og har siden da hørt under det kejserlige ærkebispesæde i Kiel. Landet bliver ledt af en konge, der regerer fra hovedstaden Lidris, sammen med sine tre rådgivere, drosten, kansleren og marsken. Landet er inddelt i flere lener, der hver ledes af en stormand. Det er stormandens ansvar at beskytte sit område, både for røverbander, og for belejrende vendere der hver år krydser det smalle hav og plyndrer Dalens kyster.

 

Venderland:

Syd for Dalen og øst for kejserriget ligger Venderland. Venderne minder om en blanding af slavere og vikinger. Landet har ikke nogen central kongemagt, men er i stedet regeret af lokale konger, høvdinger eller råd der alle regerer deres egne kongeriger. Området omkring Arkona som scenariet foregår i, var indtil for nyligt regeret af Ældsterådet. Venderne er inddelt i ætter meget lig de skotske klaner, hvor hver æt har en ætlingefamilie der er stamtræets stamme, og hver ætlingefamilie har en ældste der er ættens overhoved. Om sommeren er der tradition for at drage på togter i de lange Drageskibe, og plyndre andre lande for rigt gods. Ellers er Venderland rigt på rav og pelsskind, som man handler med andre lande.

 

Kejserriget:

Kejserriget er et stort land der ligger vest for Venderland og syd for Dalen. Det minder meget om det tysk-romerske rige, og er ledet af den Hellige Kejser, der styrer sit imperium fra hovedstaden Ravenna. Kejserriget har længe været kristent, og religionen er så integreret i deres styreform at Den Hellige Kejser også er kirkens formelle overhoved. Det er aldrig lykkedes Kejserriget at kristne Venderland, og derfor har man i stedet valgt at bygge en lang mur imellem de to riger kaldet ‘Den Grå Mur’, der sørger for at adskille de to riger. Folk fra kejserriget er derfor et sjældent syn i Venderland, og de eneste der våger sig derind er handelsmænd der ønsker at handle med Vendernes rav og pels.

null